Vrijwilligers

Het organiseren van een (hard)loopevenement kost veel voorbereiding en heel veel organisatie op de dag zelf.  De voorbereiding hebben we door op tijd te beginnen goed in de hand. Op de dag zelf moet alles kloppen en het evenement perfect verlopen voor de deelnemers. Dit kunnen we niet zonder vrijwilligers!
Bij ieder evenement hebben we de volgende hulp nodig:

  • Voor- en nafietsers. Het liefst 2 fietsers voorop die het parkoers goed kennen en die volgens de regels de kop van de wedstrijd veilig over het parkoers leidt. Ook het liefst 2 fietsers bij de laatste deelne(e)m(st)ers, zodat ook zij veilig en met aandacht het evenement kunnen beleven. Bovendien kunnen de fietser bepaalde calamiteiten goed overzien en snel handelen.
  • Hulp bij de verzorgingsposten.  Ieder evenement kent verzorgingsposten voor de deelne(e)m(st)ers. De medewerk(st)ers bij de verzorgingsposten zorgen ervoor dat iedereen zijn of haar drankje, fruit of anderszins ontvangt.
  • Inschrijvingsmedewerk(st)ers.  Deze ploeg vrijwilligers verzorgen de voor- en nainschrijving en zorgen ervoor dat iedereen netjes en goed geregistreerd is en zijn of haar startbewijs ontvangt. Tevens zijn ze de vraagbaak voor alle informatie omtrent het evenement.
  • Parkoersbouwers. Op de dag van het evenement hebben we vrijwilligers nodig die kunnen helpen met de afzetting van het parkoers, het op- en afbouwen van de start- en finishlocatie en dragen zorg voor een goed verloop bij de start en de finish.
  • Verkeersregelaars. Veel evenementen gaan gedeeltelijk of geheel over de openbare wegen. Hierdoor hebben we te maken met verkeer. Met verkeersregelaars zorgen we ervoor dat zowel het verkeer, het publiek als natuurlijk ook de deelnemers zo min mogelijk hinder van elkaar hebben tijdens het evenement.  De verkeersregelaar dient een verkeersregelaarspasje te halen, zodat hij of zij op de betreffende dag het verkeer volgens de wettelijk  manier kan regelen . Informatie over het behalen van een verkeersregelaarspas vind je op de volgende link.  

Wil je bij een van onze evenementen als vrijwilliger willen meewerken, meld je dan aan via info@titusevents.nl .

Iedere vrijwilliger bij TITUS Events ontvangt uiteraard een vergoeding. Vraag gerust wat dit is.